Zgłoszenie udziału w regatach Maristo Cup 2020

  photo1

  photo2

  photo3

  photo4

  Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT wyślij wiadomość z potrzebnymi danymi na adres faktura@maristo.pl.

  Oświadczenie o odpowiedzialności:
  Oświadczam, że biorę udział na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia mnie od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przeze mnie lub mój jacht, a wynikającą z udziału w regatach. Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie OC.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

  WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROCESU ORGANIZACJI REGAT MARISTO CUP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO).